">In english

NYHETER

Här är programmet för det nya stationsområdet i Västerås

2015-01-26

Sommaren 2013 fick vi uppdraget att genomföra gestaltningsprogram för Stationsområdet i Västerås. Gestaltningsprogrammet är ett komplement till den antagna fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet och redovisar principer för vad den nya stadsdelen ska innehålla, hur den ska se ut och fungera.

Gestaltningsprogrammet är initierat av Västerås stad och resultatet av ett samarbete med tre representanter från fastighetsägare i området. Programmet ska utgöra ett underlag för fortsatt planering, projektering, bygglovshantering, byggande och förvaltning av bebyggelsen inom Stationsområdet.

Den nya stadsdelen inom Stationsområdet har en unik position i den växande staden Västerås. Stadsdelen har ett attraktivt läge vid vattnet och är samtidigt oerhört central med stadskärnan i direkt anslutning. Den framväxande stadsdelen ska enligt den fördjupade översiktsplanen vara tät och blandad och innehålla många funktioner i en varierad skala. Stadsdelens identitet och karaktär ska utgå från platsens historia.

För mer information kontakta Sofia Westerlund

Läs gestaltningsprogrammet här!

Läs samrådsredogörelsen här!

 

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012