">In english

NYHETER

Nyréns uppvaktar politiker för barnens rätt till större förskolegårdar

2015-01-07

Stockholm står idag för en kraftfull befolkningstillväxt. Men vi upplever att framförallt barnen inte får någon plats när vår framtida stad planeras, skrev Nyréns landskapsarkitekter Emelie Brunge, Maria Engström och Petra Lindeqvist i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 22 juni. I artikeln beskrev man dagens bostadssituation och hur politikerna lägger fokus på att klara bostadsförsörjningen och maximera intäkter till staden och hur detta i många fall leder till en tät exploatering där ytor för människors vardagsliv som gårdar, parker och torg minimeras eller kompromissas bort till fördel för andra intressen.

Artikeln blev starten på en ny diskussion och arkitekterna föreläste på en konferens i ämnet strax innan jul. Nu har Nyréns tillsammans med 21 andra arkitektkontor skrivit ett remissvar på Boverkets förslag till Allmänna råd om friyta för fritidshem, förskolor och skolor samt uppvaktat Stockholms nya borgarråd och ställt krav på bättre förutsättningar för barn i Stockholm. Vi förordar ett minsta ytkrav på 30 kvm/barn på gården för förskolor och skolor för att säkerställa barnens behov av ytor när konkurrensen om marken i staden hårdnar.

Vi hoppas genom detta bidra till en fortsatt aktiv och fördjupad debatt om hur barns behov av friytor skall uppnås i vår framtida stad!

Läs mer om Boverkets vägledning om barn och ungas utemiljö här!

Läs vårt remisssvar här!

Läs om hur råden ska tolkas här!

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012