">In english

NYHETER

Nytt utvecklingsprojekt på Malmökontoret!

2014-12-16

Nyréns Arkitektkontor i Malmö har tillsammans med Trelleborgs kommun och med Lunds universitet som samarbetspartner fått stöd från Boverket för att arbeta med jämställda offentliga miljöer. Boverket delade i första omgången ut ca 6 miljoner kr till 6 olika projekt bland totalt 74 sökande.

Under 2014-2016 kommer vi att arbeta med området Övre i Trelleborg, idag ett busstorg som blir tillgängligt för omvandling när bussarna 2015 flyttar därifrån. Projektet med Ett jämställt Övre blir ett startskott för förändringarna inom området och ska resultera i en tillfällig fysisk åtgärd någonstans i området.

Syftet med åtgärden är att i ett tidigt skede testa olika sätt att använda platsen och undersöka hur man kan utveckla en plats som är mer jämställd och inkluderande. Vi vill genom projektet visa hur man genom en jämställd samhällsplanering kan bryta och ifrågasätta cementering och reproducering av hur killar och tjejer traditionellt använder sig av det offentliga rummet. Tanken är även att projektet ska sätta agendan för framtida stadsbyggnadsprojekt i kommunen och bli en startpunkt för en ökad medvetenhet om hur tjejers och killars respektive intressen och behov tas tillvara i samhällsplaneringen.

11/12 hölls en stor workshop på Nyréns kontor med representanter för kommunens olika förvaltningar, arkitekter från Nyréns samt experter på genusfrågor som en start på projektet.

Nästa steg är att involvera ungdomar som rör sig i området. Genom att delta i analysarbetet får de ge sin bild av Övre. I en designdialog/workshopserie kommer de sedan att vara med och utforma den fysiska åtgärden som ska stå på plats i början av 2016.

Läs mer här på Boverkets hemsida

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012