">In english

NYHETER

Miljöbyggnad Silver till Arrhenius NPQ på Frescati

2014-11-19

Vårt projekt Arrhenius NPQ för Akademiska Hus har miljöcertifierats och fått byggnadsbetyget Silver. NPQ innehåller hörsalar, lektionssalar och laboratorium för Stockholms universitet. Projektet är också ett exempel på äldre Nyrénsbyggnad där vi skapat ett modernt tillägg utformat efter dagens krav och förutsättningar. Det ursprungliga Arrheniuslaboratoriet från 1973 är närmast en klassiker i svensk arkitekturhistoria som ikonbyggnad för den tidiga strukturalistiska arkitekturen i Sverige.

Akademiska Hus mallar och styrdokument har gett goda förutsättningar för det gedigna miljöarbetet som påbörjades i NPQ-projektets tidiga programskede. Det och ett stort engagemang hos alla inblandade konsulter har varit en förutsättning för resultatet. Byggnaden är energieffektiv och har bland annat högt ställda krav på utfasning av farliga ämnen i byggprodukter.

Läs mer om certifieringen här!

Läs mer om Arrhenius NPQ här!

Bild: Nyréns Arkitektkontor

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012