">In english

NYHETER

Se Nyréns Slussenförslag på Konstakademien

2014-11-13

15 november - 14 december pågår utställningen 6xSlussenKA på Konstakademien i Studion, plan 4, Fredsgatan 12 i Stockholm.

Utställningen visar sex förslag till omdaning av Slussenområdet, de flesta framtagna av ledamöter i Konstakademien. Utställningen pågår i tre veckor till och med den 7 december. Fokus ligger på gestaltningen och förslagens relation till Stockholms identitet som stad och platsens särprägel.

Nyréns Arkitektkontor har alltsedan tävlingen 1991, då kontoret lämnade in ett förslag, varit mycket engagerade i Slussens framtid. 2004 vann vi tillsammans med Tyréns och ELU formgivningstävlingen med mottot ”Strömmar” och i ”tävlingen” 2008 tog vi fram ett nytt omarbetat förslag, ”Slussen - en plats för alla”.

Vi har valt att framförallt visa det bearbetade och mest aktuella gestaltningen från 2008. Förslaget har ursprungligen haft samma förutsättningar som liggande utformning från Foster & Berg och kan därför i flera avseenden jämföras med det. Mycket av det som Foster/Berg ändrat till i sitt vinnande förslag sedan tävlingen, fanns redan i vårt förslag 2008.

Läs mer om vårt förslag här!

Läs mer om 6XSLUSSENKA här!

För mer information kontakta Dag Cavallius

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012