">In english

NYHETER

Arkitema Architects och Nyréns landskap vann tävling i Alby !

2014-11-10

Det har inte byggts nya bostäder i Alby på 35 år men genom projektet Tingstorget i Alby kan 450 nya bostäder snart bli verklighet! Den nya bebyggelsen planeras i direkt anslutning till Alby centrum och den övre tunnelbanestationen Tingstorget. Förslaget åskådliggör hur nya punkthus och radhus kan samspela som ett intressant tillägg i Alby och genom sin placering och karaktär bilda en länk mellan Albyberget och centrum. Stadsbyggnadsidén bygger på hur Alby kan förändras på lång sikt genom nya mötesplatser, ny bebyggelse, ökad stadsmässighet, förbättrad kollektivtrafik och bättre gatunät.

Projektet är betydelsefullt för Botkyrka kommun och utvecklingen av Alby som ett område med stor potential. Inom promenadavstånd finns tillgång till både grönområden, badplatser, grundskola och värdefulla kulturmiljöer.

I markanvisningstävlingen var Nyréns underkonsulter till Arkitema Architects och byggherren Titania för såväl analyser, stadsbyggnadsfrågor och förslag till  gestaltning av det nya torget, parkstråket och gårdsmiljöerna med fokus på social hållbarhet. Vår gemensamma ambition är att gårdarna kring husen ska utformas som trygga umgänges- och vistelseytor med fokus på unga, men även för stadsodling. Planprocess inleds efter årsskiftet, där landskapsarkitekter och modellbyggare har fördjupade deluppdrag i  nära samarbete med ansvariga arkitekter på Arkitema Architects.

Botkyrka kommun har i markanvisningstävlingen ställt höga krav på ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbart stadsbyggande. Byggstart är planerad till 2016 och projektet beräknas avslutat 2019.

Bilden är gjord av Arkitema Architects.

Läs mer om Arkitema Architects här!

Läs mer om projektet på Botkyrka kommuns hemsida!

Läs mer om byggherren Titania och projektet här!

Läs mer om markanvisningstävlingen här!

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012