">In english

NYHETER

Stora Hamnkanalen ska bli ett levande kanalstråk!

2014-10-09

Inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 genomförs flera förstudier av viktiga mötesplatser i Göteborg, bland annat Stora Hamnkanalen. Förstudien har som vision att "skapa en öppen mötesplats genom ett mer levande kanalstråk mitt i stan".

Nyréns Arkitektkontor är ett av tre arkitektkontor som parallellt arbetat fram varsitt förslag för Stora Hamnkanalens nya utformning. Vår uppgift handlade om att  utreda vad som kan rymmas i Stora Hamnkanalen och uppfylla en önskan hos stadens invånare att komma närmare vattnet och göra omgivningarna livfullare.

Nyréns förslag utgår från en historisk analys, där vi ser kajerna som det permanenta som staden byggt för handelns behov att ta emot fartyg, båtar och pråmar på ett flexibelt sätt. Denna funktion är sedan länge inaktuell och nu är det en ny funktion som står i fokus. Det är medborgarnas rekreation och andra urbana företeelser som söker sina platser. Det kan vi skapa genom att ankra upp nya "farkoster" mot kajen som är mer permanenta än båtarna, men ändå flyttbara. Det vi föreslår är minimala ingrepp i de fasta kajerna då vårt förslag helt bygger på flytbryggor som reagerar på vattenståndsvariationerna. Vi har visat ett koncept för hantering av grönska på plattformarna genom plantering av vattenlevande växter i kassar som placeras i avlånga hål i bryggorna. Här kan man plantera vass och kärrväxter och variera växtbeståndet efterhand som projektet växer fram.

Med vårt förslag görs minimala ingrepp i kajerna och den omgivande miljön och göteborgarna kommer få en helt ny mötesplats vid vattnet i det bästa läget vid Norra Hamngatan!

Läs mer här!

Läs artikel om projektet i Göteborgs-Posten!

Foto: Beatrice Törnros.

 

 

 

 

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012