">In english

NYHETER

Vi har nya medarbetare i Malmö!

2014-10-03

Nyréns malmökontor har utökats med tre nya medarbetare för att ytterligare förstärka vårt fokus på stadsbyggnad, dialogprocesser och expertis i tidiga skeden.

Henrik Storm är planeringsarkitekt och kommer närmast från Länsstyrelsen i Stockholm där han var chef för planenheten. Dessförinnan arbetade han som planchef i Täby kommun. Under de senaste åren har han arbetat med planering i ett övergripande perspektiv med allt från detaljplaner och infrastruktur till strandskyddsfrågor.

Före anställningarna på kommun och myndighet arbetade Henrik på Nyréns stockholmskontor som konsult under flera år. Nu återvänder han till Nyréns – men till malmökontoret för nya utmaningar och en ny region. Henrik kommer ytterligare att stärka kompetensen inom plan- och stadsbyggnadsfrågor på malmökontoret.

Anna Carlsson och Johanna Enhörning är båda arkitekter med utbildning från LTH. De senaste åren har de tillsammans drivit Kontoret arkitekter där de arbetat med allt från stadsbyggnad till tävlingar, mindre byggprojekt, grafisk formgivning och utbildning. De har även arbetat som underkonsulter åt sina gamla arbetsplatser Gehl Architects och Henning Larsen Architects.

Anna och Johanna vann nyligen den allmänna tävlingen om en ny byggnad på Stortorget i Katrineholm med sin f.d. kollega Andreas Bengtsson. Hos Nyréns ser Anna och Johanna framemot att fördjupa och vidareutveckla sina kunskaper om stadsutvecklingsfrågor och dialogprocesser.

Kontaktperson: Sonia Andersson

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012