">In english

NYHETER

STAYCATION SVEDALA

2014-10-02

Nyréns har som ett av tre arkitektkontor deltagit i parallellt uppdrag för utveckling av Svedala centrum i Skåne. Vi anser att Svedala med sitt strategiska läge i Öresundsregionen, sitt omgivande kulturlandskap och sin fina centrumkärna har goda kvaliteter att utvecklas till något unikt!

Vårt förslag STAYCATION SVEDALA grundar sig i en analys där människan sätts i centrum.  Med fler människor ökar underlaget för kultur, service, stadsliv och kollektivtrafik. Samtidigt som tryggheten ökar och tillgänglighet till kommersiell och offentlig service blir bättre. Med fokus på att öka antalet människor i centrum togs tre långsiktiga strategier för ett mer levande centrum fram; En förtätning av bostäder i centrum framför nya villamattor i ortens utkant, tillgängligjorda stråk för ökad tillströmning, samt ökad koncentration av funktioner i centrum i syfte att underlätta människors vardag. De fysiska effekterna av strategierna yttrar sig i mer sammanhållna stadsrum, ett nytt Stationstorg, nya gaturum, mer bostäder, fler verksamhetslokaler och framför allt - mer människor! Tillsammans bidrar strategierna till att centrums attraktion ökar och i förlängningen upplevelsen av hela orten. Det har blivit lättare och härligare att vara kvar hemma, så varför åka på ”vacation” när du kan vara på ”staycation” hemma?

Team: Gustav Karlsson, Sonia Andersson, Caroline Almqvist, Pia Englund, Clara Fraenkel (Ljusarkitektur - en del av AF Lighting), Sverker Hansson (Sweco)

Kontaktpersoner: Sonia Andersson, tel 040-618 92 18, Gustav Karlsson, tel 08-698 43 37

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012