">In english

NYHETER

Tyck till om Göteborgs nya kulturhus vid Rymdtorget

2014-09-23

Göteborgs nya kulturhus ska ligga vid Rymdtorget i Bergsjön! Det nya kulturhuset skall utöver att vara ett lokalt kulturhus utformas så att det kompletterar, utvecklar och stärker det befintliga kulturutbudet i staden. Nyréns har på uppdrag av Higab precis avslutat den förstudie som kommer att ligga till grund för kulturhusprojektet och parallellt med förstudien har vi också gjort underlaget till detaljplanen för Rymdtorget. Nu är planen ute på samråd och du kan lämna synpunkter på förslaget. Planförslaget finns utställt på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och i Bergsjöns bibliotek. Handlingarna finns också tillgängliga här!

Torsdagen den 16 oktober är det Öppet Hus i Familjebostäders lokal på Rymdtorget 7A. Då finns möjlighet att diskutera förslaget och ställa frågor. Välkommen!

För mer information kontakta Sara Göransson

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012