">In english

NYHETER

Barnen får inte plats när vår framtida stad planeras!

2014-08-01

Stockholm står idag för en kraftfull befolkningstillväxt. Men vi upplever att framförallt barnen inte får någon plats när vår framtida stad planeras, skriver Nyréns landskapsarkitekter Emelie Brunge, Maria Engström och Petra Lindeqvist i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 22 juni. I artikeln beskriver man dagens bostadssituation och hur politikerna lägger fokus på att klara bostadsförsörjningen och att maximera intäkter till staden och hur detta i många fall  leder till en tät exploatering där ytor för människors vardagsliv som gårdar, parker och torg minimeras eller kompromissas bort till fördel för andra intressen.

För nya förskolor är den gängse modellen att dessa läggs in i bottenvåningarna på flerbostadshus. På de redan trånga gårdarna blir det en konflikt mellan de boende och barnen. Det vanligaste är att förskolorna  får mycket små gårdar, eller så kallade utsläppsgårdar, vars huvudsakliga syfte är att samla ihop barnen innan man går till en park. På dom här små gårdarna blir det omöjligt för barnen att utöva fullgod fysisk aktivitet och barnens grundläggande behov och utveckling blir lidande. Barn som får röra på sig bygger upp muskler och grundlägger goda vanor tidigt, som sedan sitter i för resten av livet. För att bilda stark benstomme måste barnet kunna accelerera och stanna tvärt, vilket kräver stora ytor för barn med mycket spring i benen. Mycket av detta kommer dock inte bli möjligt i den stad vi planerar för nu.

Läs hela artikeln här!

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012