">In english

NYHETER

Arkeologi som generator för urban utveckling

2014-06-09

Nyréns landskapsarkitekter Pia Englund och Anna Frank kommer tillsammans med arkeologen Stefan Larsson att berätta om sitt arbete med Kv Valnötsträdet i Kalmar under rubriken ”Arkeologi som en generator för urban utveckling” under den internationella workshop om Arkitektur, arkeologi och samtida stadsplanering som hålls i Florens 16-18 juni. Workshopen är ett samarbete mellan Architecture Department of the University of Florence, Museum of London Archaeology och Göteborgs Universitet.

Anna, Pia och Stefan har arbetat tillsammans under flera år med planeringen av Kv Valnötsträdet som är ett planprojekt med ovanliga omständigheter. Området utgjorde tidigare det medeltida Kalmars centrum men blev på 1800-talet platsen för Kalmars lasarettsområde. Kvarteret har en viktig betydelse i stadens i historia med sin obrutna kontinuitet som offentligt stadsrum.

När det blev aktuellt att omvandla det gamla lasarettsområdet till privata bostäder valde kommunen att involvera arkeologer, arkitekter och konstnärer tidigt för att låta platsens historia genomsyra hela planeringen och gestaltningen av det nya området. Projektet är banbrytande vad det gäller att involvera de arkeologiska förutsättningarna igenom hela processen och har fått mycket uppmärksamhet.

Läs mer om vårt arbete med Kv Valnötsträdet här!

Hör Anna Frank berätta om projektet på Arkitektur-och Designcentrum här!

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012