">In english

NYHETER

Nu ska vi vara med och utveckla Medborgarhuset!

2014-05-30

Vi har fått det fina uppdraget att arbeta med upprustning och utveckling av Medborgarhuset i Stockholm. Byggnaden som är kulturhistoriskt värdefull och blåklassad enligt Stockholms stads klassificering uppfördes 1936-39 för att tillgodose stockholmarnas behov av samlings-och möteslokaler, bibliotek och bad. Vårt uppdrag är nu att tillsammans med Fastighetskontoret skapa ett förnyat Medborgarhus som utgår från verksamhetens ursprungliga intentioner men också skapar förutsättningar för att möta vår tids utmaningar med verksamheter för ungdomar, för att förbättra tryggheten i området kring Medborgarplatsen och för att minska brottsligheten i området. Projektet ska bidra till en hållbar stadsmiljö och är en del i det arbete som pågår med att göra Medborgarplatsen till ett offentligt rum i världsklass.

För mer information kontakta Jörgen Åström 08-698 43 81 jorgen.astrom@nyrens.se

Läs artikel i Fastighetssverige!

 

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012