">In english

NYHETER

Kaserngårdsparken på Rindö invigd

2014-05-30

I början av maj 2014 invigdes den nya kaserngårdsparken vid Rindö hamn under högtidliga former. Nyréns landskapsarkitekter genom Anna Frank och Nico van Gelderen ansvarar för parkens nya utformning som består av en en låg parkanläggning med stenmurar, grusgångar och två boulebanor. Kaserngården kan betraktas som det f.d. kasernområdets finrum där en ny gestaltning utformats med stor respekt för platsens egenskaper och historia. Kaserngårdens storskalighet och den symmetriska strukturen har bevarats och viktiga siktlinjer har sparats. Kaserngårdens rektangulära form avgränsas markant genom de befintliga fasaderna och träden. Innanför denna gräns skapas ett ortogonalt ramverk med korsande linjer vilket ger ett intressant formspel av stråk och ytor med olika mått.

Läs artikel om invigningen i tidningen Skärgården!

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012