">In english

NYHETER

Renoverad läderfabrik fick priset som bästa bygge

2014-04-28

Läderfabriken i Järla sjö tog hem Nackas stadsbyggnadsutmärkelse 2014 efter en omröstning bland byggherrar, fastighetsägare, politiker och tjänstemän i Nacka. Läderfabriken var ett av tio nominerade förslag och bakom renoveringen står byggherren Oscar Properties AB i nära samarbete med Love Arbén arkitektkontor och Anna Birath, byggnadsantikvarie på Nyréns.

Motiveringen lyder enligt följande: "De äldsta delarna av Läderfabriken är från 1880-talet. Anläggningen har genomgått flera genomgripande renoveringar. 2010 förvärvade Oscar Properties AB fastigheten i syfte att bygga om den till bostäder. Läderfabriken är starkt miljöskapande inom Järla sjö genom sin volymverkan. De murade tegelsfasaderna har nu kompletterats med indragna påbyggnader i corténplåt, som samspelar väl med teglet. Ett tydligt modernt tillägg som gör sig på håll, samtidigt som detaljlösningarna håller hög nivå. Läderfabriken innehåller nu 48 lägenheter, två loklaer och garage. En historia berättas och ett modernt boende har skapats."

Läs mer om priset här!

 

Foto: Oscar Properties AB.

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012