">In english

NYHETER

Nyréns gör ny stadsplan för Forsåker i Mölndal

2014-04-22

Nu ska Forsåker, före detta Papyrus pappersbruk i Mölndal, omvandlas från ett slutet och inhägnat industriområde till öppen och integrerad stadsstruktur. Det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB leder planering, utveckling och exploatering av området och har i konkurrens valt ut Nyréns Arkitektkontor för att göra ny strukturplan och underlag för stadsdelens kommande utveckling. Uppdraget kommer att utföras i samarbete med ett konsortium av sex olika byggherrar.

Forsåker är en anslående plats med karaktärsfull, äldre industribebyggelse och stort kulturhistoriskt värde. Området har ett strategiskt läge nära Mölndals centrum som är en viktig knutpunkt i Göteborgsregionen. Här har Forsåker stor potential att utvecklas till en spännande blandstadsmiljö med ca 2500 nya bostäder, verksamheter, service, kultur och intressanta offentliga rum som lockar både boende och besökare.

Nyréns Arkitektkontor har arbetat med omvandlingar av äldre industrimiljöer i många år. Vi har utvecklat ett integrerat arbetssätt där våra kompetenser inom stadsbyggnad, arkitektur, landskap, kulturmiljö och hållbarhet samverkar.  Vi har uppdrag över hela Sverige och ser framemot att bidra med denna erfarenhet i arbetet med Forsåkers framtida utveckling!

Läs mer i Mölndals-Postens artikel!

Läs artikel i annonsbilaga till Göteborgs-Posten!

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012