">In english

NYHETER

Gestaltningsstudie av Varvstaden publicerad i Planering Malmö

2014-04-16

Under hösten 2013 har tre arkitektkontor studerat gestaltningen av Varvstaden i Västra Hamnen i Malmö genom ett parallellt uppdrag.Varvstaden är ett av Västra Hamnens mest dynamiska områden med stor utvecklingspotential genom sitt läge vid vattnet och närhet till stadskärnan. Området är en 19 hektar stor fastighet med i huvudsak industriverksamhet som ägs av Annehem/Peab. Förvandlingen av området har pågått i flera år men kommer inom kort att ta fart i större skala. Stadsdelen ska under 20 år utvecklas till en hållbar stadsdel  med ca 1500 bostäder, 5000 arbetsplatser, skolor och flera offentliga rum.

Syftet med höstens gestaltningsstudie har bland annat varit att pröva utvecklingsmetoden som planeringsmetod. Utvecklingsplanen anger riktlinjer för den fortsatta planeringen och arbetades fram under 2013 av stadsbyggnadskontoret tillsammans med Annehem och Peab.                                                             

Tre arkitektkontor- Nyréns, Marge +Land och White har med utvecklingsplanen som grund fördjupat sig i gestaltningen av stadsmiljön. Arkitekternas arbete presenterades i Malmö stadsbyggnadskontors informationsblad Planering i Malmö nr 2 2014.

Läs hela artikeln här!

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012