">In english

NYHETER

Plugg-Inn fick Boverkets stöd för innovativt byggande

2014-04-08

Hur kan unga, vanligtvis kapitalsvaga grupper, ges möjlighet att ta i anspråk och sätta sin prägel på det urbana rummet och hur kan temporära bygglov bli en aktiv del av stadens utveckling?

Nyréns har tillsammans med Greenelizer, Air by Solar och Cemus skapat projektet Plugg- Inn som nu har fått Boverkets stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. Plugg- Inn ska fungera som ett dialog-och processverktyg som påskyndar planprocessen och utnyttjar temporära bygglov som ett sätt att initiera stadsutveckling som ger både bostäder och nya former av stadsliv. Med projektet vill vi undersöka hela kedjan, från temporär plats till uppförande och uthyrning av bostad.

Plugg- Inn är initierat av Greenelizer som arbetar med designstrategier och projektledning i komplexa byggprojekt. I gruppen ingår arkitekter och landskapsarkitekter från Nyréns, hållbarhetsexperter från Cemus som är en del av Uppsala Universitet och energiexperter från Air by Solar som arbetar med hållbara energisystem.

Plugg- Inn ska fungera som ett ”Open source” verktyg vilket innebär att verktyget är gratis och enkelt att sprida.

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012