">In english

NYHETER

Nyréns vann stor tävling i Oskarshamn!

2014-04-01

Onsdagen den 2:a april offentliggjorde Oskarshamns kommun resultatet av ett omfattande parallellt uppdrag som innebär att Nyréns förslag skall ligga till grund för den framtida utformningen av Brädholmen och Skeppsbron i Inre hamnen i Oskarshamn. Projektet blir sannolikt ett av stadens största stadsutvecklingsprojekt någonsin.

I vårt förslag har vi skapat ett mindre hamntorg som erbjuder ett nytt spännande stadsrum med möjlighet till bad, utsikter, handel och avkoppling. Vi vill skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar ny stadsdel med stora stadsmässiga kvaliteter och en attraktiv, trygg och levande stadsmiljö.

Några rader ur bedömningsgruppens utvärdering:

"Vår bedömning är att Nyréns förslag redovisar en enhetligt utformad öppen modernistisk välbalanserad stadskaraktär som i sin kvartersutformning känns väl integrerad med stadskärnans befintliga kvarter. Kvarteren är väl definierade i sin storlek och stadstyp samtidigt som de uppvisar en önskvärd variation inom sig. Förslaget har hittat en tydlig koppling till Hamngatan och övriga stadskärnan. Torget är väl avgränsat i storlek och har en stark vattenkontakt som kan ”laddas” med olika aktiviteter och användningsområden. Vi anser att Nyréns förslag har störst möjlighet att tillföra önskade kvaliteter till Oskarshamn och detta utformningsförslag föreslås utgöra grunden i den fortsatta planeringen för Inre hamnen. Man har i bearbetningen visat att portalhuset kan vara kvar i sitt nuvarande läge vilket ökat förutsättningarna för förslagets genomförande betydligt."

Förslaget är framtaget av Nyréns Arkitektkontor i samarbete med Sweco Infrastructure och Bengt Dahlgren AB.

För mer information kontakta:

Dag Cavallius, arkitekt SAR/MSA, dag.cavallius@nyrens.se

Åsa Samuelsson, arkitekt SAR/MSA, asa.samuelsson@nyrens.se

Läs mer om projektet här!

Se en film där arkitekterna berättar om förslaget på 5 minuter!

Läs artikel i Barometern här!

Läs artikel i Östran här!

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012