">In english

NYHETER

Hur utformas framtidens offentliga miljöer?

2014-02-24

I december 2013 hölls konferensen ”Hur utformas framtidens offentliga miljöer?” på Arkitektur- och designcentrum i Stockholm. Konferensen är en del i regeringsuppdraget ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer”, som pågått 2010–2013.

Konstnärer, formgivare, antikvarier och arkitekter har i tretton konkreta projekt samarbetat med bland andra planerare och ingenjörer för att utveckla nya idéer och lösningar för skolmiljöer, resecentrum, bostadsområden, stadsmiljöer, sjukhusområden och parkmiljöer. De har kompletterat varandra och skapat synergieffekter och fördjupad kvalitet.

Platsen – dess historia, förutsättningar och funktion – har varit utgångspunkt för projekten. Det gäller både den fysiska platsen och det sociala rummet. Att stärka arkitektur, konst, kulturhistoria och medborgardialoger i planering och byggande har varit självklara aspekter som har genomsyrat arbetet.

”Hur utformas framtidens offentliga miljöer?”- är ett samarbete mellan Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum.

Se film där Anna Frank berättar om vårt arbete med Kv. Valnötsträdet i Kalmar!

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012