">In english

NYHETER

Nyréns vann parallellt uppdrag om Ersta diakoni

2014-02-17

Ersta diakoni och Stockholms stads Stadsbyggnadskontor har efter bedömning av sex förslag om nybyggnad av Ersta sjukhus och Ersta studenthem beslutat att gå vidare med Nyréns Arkitektkontor med följande motivering:

”Byggnaden har en tydlig karaktär, inte minst när det gäller material och fasadprincip, som på ett mycket bra sätt relaterar till de befintliga byggnaderna på Ersta. Projektet bedöms kunna bli en mycket välkomponerad helhetslösning. Volymuppbyggnaden ansluter på ett känsligt och välstuderat sätt till platsens topografi. Det finns en stor lyhördhet för programmets komplexitet och Erstas målsättning med förslaget…”

Vårt förslag är utformat i samarbete med det norska arkitektkontoret Ratio Arkitekter A/S som har över 20 års erfarenhet av utformning av sjukhusmiljöer.

För ytterligare information kontakta: Susanna Juhlin Glembrandt, Arkitekt SAR/MSA, susanna.juhlinglembrandt@nyrens.se

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012