">In english

NYHETER

Eriksberg i omvandling

2014-01-29

Stadsdelen Eriksberg sydväst om Uppsala centrum är inne i en dynamisk utvecklingsfas där fastighetsägaren Uppsalahem genom ett ambitiöst visionsarbete tillsammans med de boende, har för avsikt att utveckla området in i en ny och mer hållbar framtid. Eriksberg är redan idag en populär del av Uppsala med en stark egen identitet. Platsen har hög potential att utvecklas genom förtätning med bostäder och lokaler för verksamheter genom sitt goda läge med närhet till såväl stad som natur.

Nyréns är ett av fem inbjudna arkitektkontor som lämnat förslag på det Nya Eriksberg. Vårt angreppssätt är intimt kopplat till Uppsalahems vision och styrande begrepp som tagits fram i dialog med de boende. Vårt förslag innehåller långtgående idéer om stadsdelens framtida utvecklingsprocess, innehåll och genomförande.

Vår idé bygger på ett medvetet förhållningssätt där nytt fogas till befintligt. Dagens stadsstruktur vinner på tillskotten av ny bebyggelse då stadsdelen kopplas tydligare till omgivningarna och förses med nya mötesplatser, kopplingar och stråk. Redan etablerade kvaliteter förstärks genom förslag på vad som är klimatsmart och hållbart, hur vi förvaltar och utvecklar den gröna identiteten och hur vi åstadkommer detta under dygnets alla timmar. Resultatet är ett nytt och mer varierat Eriksberg anpassat till nu- och framtida livsstil i Uppsala.

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012