">In english

NYHETER

Campus Ultunas största profilbyggnad inflyttningsklar

2013-12-18

Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) står nu klart på Ultuna. Just nu förbereds inflyttningen av sex forskningsintensiva institutioner och Sveriges enda universitetsdjursjukhus. VHC-projektet är resultatet av ett parallellt uppdrag 2007 där Nyréns Arkitektkontor valdes ut som arkitekt, inrednings- och landskapsarkitekt.

På SLU ser man framemot att flytta in i de nya lokalerna. För lärosätet är VHC ett viktigt led i omvandlingen av Ultuna till ett sammanhållet campusområde med många mötesplatser. Institutionerna som idag sitter utspridda i olika hus kommer nu att samlas under samma tak.
Fastighetsägare är Akademiska Hus i Uppsala och brukare är SLU.

Läs mer

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012