">In english

Inredningsarkitektur

Nyréns Arkitektkontor har under alla år arbetat med inredningsuppdrag. Vår grupp har genomfört både större och mindre nyproduktions- och ombyggnadsprojekt, varav de flesta i offentlig miljö. Vi arbetar med inredningsuppdrag både i större komplexa projekt inom kontoret, i samarbete med andra arkitektkontor eller direkt mot brukaren. Vi arbetar med såväl privata som offentliga miljöer med fokus kring kunskapsmiljöer, kulturbyggnader, vårdmiljöer och handel.

God inredningsarkitektur är en funktionell utformning av en miljö utifrån kundens och verksamhetens krav, behov och särart. Ett väl genomfört projekt uppnår vi genom att inleda inredningsarbetet redan i programskedet där vi tillsammans med uppdragsgivare, brukare och övriga konsulter kan följa uppdraget hela vägen.

På Nyréns har vi en bred och djup erfarenhet av både enkla och komplexa projekt. Med den bakgrunden kan vi alltid sätta samman det för uppdraget mest lämpade teamet i vilket både beprövad kunskap och inspirerande kreativitet ryms.

Bild: Materialplansch, Biomedicum

Relaterade projekt

Medarbetare inom Inredningsarkitektur
Inredningsarkitekt MSA (föräldraledig)
Affärschef inredning modell visualisering ljus. Kontors- och kommunikationschef
Arkitekt SIR/MSA
Arkitekt SIR/MSA
Arkitekt SIR/MSA
Arkitekt SIR/MSA