">In english

Hållbarhet

På Nyréns Arkitektkontor är hållbarhet en självklarhet. Vi är medvetna om den allvarliga situation miljön och klimatet befinner sig i och vill helhjärtat bidra med all vår samlade kompetens för att ställa om det samhälle vi lever och verkar i, till ett som är hållbart för framtida generationer. Vi är övertygade om att den byggda miljön spelar en central roll i den omställningen. Hållbarhet är för oss ett holistiskt perspektiv som genomsyrar hela vår verksamhet oavsett om det handlar om val av byggnadsmaterial eller lyhördhet och respekt inför medborgaren i en medskapandeprocess.

För att kunna omsätta vår vision i praktik har vi valt att fokusera vårt systematiska miljö- och hållbarhetsarbete på ett antal fokusområden inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. På så sätt hålls Nyréns Arkitektkontors hållbarhetsvision relevant för medarbetare, levande och ständigt under utveckling. Det hjälper oss att ta ställning till och prioritera hållbarhetsaspekter i enskilda projekt. Exempel på övergripande fokusområden för hållbarhet är: Energi & klimat, Material, Ekosystem, Jämlikhet & Delaktighet, Levnadssätt, Ekonomi.

Vårt systematiska kvalitets- och miljöarbete är kopplat till SS EN ISO14001, SS EN ISO 9001 och innehåller riktlinjer för internt miljöarbete och hur vi arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor i projekt. Ledningssystemet revideras i takt med samhällsutveckling och innovation i branschen. Miljö och hållbarhet är ett av kontorets prioriterade områden och vi har stor erfarenhet av att arbeta med olika miljöklassningar som exempelvis Miljöbyggnad och BREEAM. Vi är medlemmar i Swedish Green Building Council, arrangerar inspirationsföreläsningar och fortbildar oss ständigt.

Vårt engagemang för planetens och samhällets framtida välstånd sporrar oss till nya kreativa lösningar och vägleder oss i viktiga beslut. Nyréns Arkitektkontor är och har alltid varit ett humanistiskt arkitektkontor, drivet av en kärlek till människan. För oss är hållbarhet mer än en del av en affärsmodell – det är en självklar vision i en avgörande och utmanande tid.

Relaterade projekt