">In english

BIM

Vår arkitektur ska vara värdehöjande för beställare, brukare och samhälle. Med modern teknik vill vi möjliggöra en innovativ arkitektur som förflyttar människor in i framtiden. BIM som arbetssätt höjer värdet av Nyréns arkitekttjänster.

Vi arbetar med BIM som en plattform för ett smartare arbetssätt och ger oss en möjlighet att ta större ansvar i projekten. Vi arbetar mot ständig utveckling och erfarenhetsåterföring för att hitta de smartaste lösningarna för våra beställare. Vår ambition är att bli det arkitektkontor som leder utvecklingen av BIM som arbetssätt.