">In english

BIM

Vår arkitektur ska vara värdehöjande för beställare, brukare och samhälle. Med modern teknik vill vi möjliggöra en innovativ arkitektur som förflyttar människor in i framtiden. BIM som arbetssätt höjer värdet av Nyréns arkitekttjänster.

Vi arbetar med BIM som en plattform för ett smartare arbetssätt och ger oss en möjlighet att ta större ansvar i projekten. Vi arbetar mot ständig utveckling och erfarenhetsåterföring för att hitta de smartaste lösningarna för våra beställare. Vår ambition är att bli det arkitektkontor som leder utvecklingen av BIM som arbetssätt.

Medarbetare inom BIM