2022-12-19

God Jul & Gott Nytt År

I det röda flerfamiljshuset i Teaterparken bor en grupp tornseglare. Så här års är de på semester i Afrika och väntas tillbaka till Stockholm i maj. Tornseglarna har bott tillsammans med människor under hundratals år och är starkt förknippade med stadsmiljö och bebyggda områden. Det blir allt svårare för tornseglarna att hitta lämpliga boplatser. Vi är glada att ha medverkat till att flera tornseglarholkar har placerats ut i Teaterparken mellan Telefonplan och Hägerstensåsen.

Läs gärna mer om vårt arbete i Teaterparken.

Tillbaka till nyheter