2019-03-12

Framtidens sjöstad i Trelleborg

Nyréns är inbjudna av Trelleborgs kommun till parallellt uppdrag om utformning av en ny strukturplan för Sjöstaden-Stadskärnan. Sjöstaden-Stadskärnan är en del av stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025; ett projekt som står för en god och bärkraftig befolkningsutveckling i staden. På Nyréns har vi stor erfarenhet av omvandling av industri- och hamnmiljöer till moderna blandade stadsdelar. Centralt i projekten är att integrera de ofta kulturhistoriska värdena med det nya på ett sätt som skapar mervärden. Vi har sedan länge utvecklat ett integrerat arbetssätt där våra specialister inom arkitektur, stadsbyggnad, landskapsarkitektur, kulturmiljö och hållbarhet samverkar. Med projektet Sjöstaden-Stadskärnan öppnar sig en fantastisk möjlighet att utveckla Trelleborgs stad mot vattnet. Dagens barriär av industri och storhandel ersätts av en ny levande stadsdel där vattnet blir en naturlig del. Här välkomnas du till Sverige – och här öppnar sig världen!

Har du frågor? Välkommen att kontakta Dag Cavallius

Mer info om projektet hittar du här

Bild: hitta.se 

Tillbaka till nyheter