">In english

Flyttfågeln, Umeå

flerbostadshus i trä

Vi hjälper Rikshem att förverkliga deras mål att bygga 3000 lägenheter i trä de kommande åren. Flyttfågeln i Mariehem i Umeå är ritad och planerad med en tydlig vision om att skapa lekfulla, trygga och vackra bostäder med en kärna av den svenska skogen. Vi fortsätter att tillsammans med Rikshem utveckla deras plattformskoncept Rikshem Designhus och göra idén till verklighet.

Läs mer

Flyttfågeln består av ca 150 lägenheter där merparten är små lägenheter under 35 kvm. Att rita 2:or under 35 kvm ställer stora krav att med precision förvalta ytan. Vårt fokus har därför varit att koncentrera mellanrummen i lägenheten för att skapa en upplevelse av rymd och flexibilitet utan att kompromissa på funktioner.  

Platsen omsluts av trafikerade vägar. Med hjälp av huskropparna skyddas gården och en tyst och grön sida skapas. Samtidigt är det viktigt att få kvarteret att kännas välkomnande från gatan. Det har vi löst genom att bryta upp volymen i tre enheter i olika proportioner som även bidrar till att bryta upp Mariehems något repetitiva volymhantering.
De tre volymerna har olika fasaduttryck för att förstärka deras olikhet. Samtidigt förhåller sig fasaderna till områdets genomgående ljusa fasadfärger vilket kopplar det nya kvarteret till omgivande bebyggelse.
De mycket smala kilarna mellan husvolymerna skapar en nerv i projektet och ska locka betraktaren att leta sig in mellan volymerna. Väl stående mellan huskropparna vill vi att kontrasten mellan volymernas storlek och den egna mänskliga skalan ska skapa en upplevese av en kittlande spänning.
 

Projekttyp
Fakta
Uppdragsledare- ansvarig arkitekt
Henric Munde
Handläggande arkitekt
Fredrik Evensen
År
Pågående