">In english

Träkojan

Träkojan är ett nytt bostadskvarter nära naturen i Väsjön, Sollentuna med ett tydligt hållbarhetstänk. 

Read more

Längs Frestavägen i Väsjön planeras det nya bostadskvarteret Träkojan bestående av totalt 111 lägenheter. Kvarteret är uppdelat i tre byggnadskroppar kring en gemensam grön innergård. Byggnaderna är tänkta att uppföras av prefabricerade volymelement av trä med tre våningar samt en takvåning. Lägenhetsstorlekarna är fördelade på 1-5 rok i totalt tio trapphus.Parkeringshus finns under gården. 

Gestaltningen av bostadskvarteret är inspirerad av närheten till naturen och känslan av livet i villa. Trä kommer användas i såväl stomme som i husens fasader. Flera lägenheter har blivit utrustade med två balkonger eller terrasser och de flesta med egen grill. Generösa ytor för cyklar och lägenhetsförråd planeras i källaren. Entréerna är genomgående med möjlighet att gå från gata till gård, i syfte att göra gården mer lättillgänglig, men också för god orienterbarhet.

Ett stort fokus för projektet är social hållbarhet. Kolonilottstanken har inspirerat gårdens växtgestaltning, med ätbara växter samt med dess färgskala. Vidare är gården indelad i flera delar bestående av bland annat en öppen grönyta lämpad för picknik eller fest, en odlingsplats för kryddor, blommor samt en lekplats med specialbyggda lekelement av trä. Gården har därtill en synlig dagvattenhantering som har såväl ett hållbart som ett pedagogiskt syfte. I kvarteret finns även en gemensam verktygsbod (fixarverkstad), föreningslokal, bastu och relax samt en övernattningslägenhet.

Fasaderna bekläs med värmebehandlad träpanel av furu, som med tiden grånar. Balkongernas räcken i glas kontrasterar träfasaden med sin gula/bruna färg. Trädetaljer har utvecklats i samarbete med beställaren projektets beställare. 

Projektet är ett tätt samarbete mellan beställaren, Nyréns arkitekter, landskapsarkitekter och inredningsarkitekter samt övriga konsulter.

 

Project Type
Fakta
Team:
Staffan Hillberg (A), Marcus Abrahamsson (A), Eido Al Fakir (A), Fredrik Evensen (A), Andreas Säfvenberg (IA), Magnus Lövendahl (LA), Rebecka Deutch (LA), Elin Samuelsson (LA)
Year
Pågående