">In english

Kv Klacken - stadsliv i Nya Råsunda

På platsen där Råsunda fotbollsstadion låg tidigare ritas och byggs det nya bostadsmiljöer. Kvarteret Klacken där Brf Derbyt ingår, är det första av två nya bostadskvarter. Bostadskvarteren, ett nytt kontorshus, samt ett nytt torgstråk tillför liv och rörelse i området och helheten blir en naturlig länk mellan Solna centrum och gamla Råsunda stenstad.

Read more

Utformningen av bostadskvarteret är inspirerat av det gamla Råsunda. Materialval som puts och tegel knyter an till platsen och uppglasade lokaler i gatuplan ger en stadsmässig karaktär. För att skapa variation och för att bryta ner skalan har de långa gatufasaderna delats upp i kortare delar. Varje del har en separat kulör/material: dämpad gul, grön och blå puts eller gult alternativt rött tegel. Burspråk och balkonger, utanpåliggande och delvis indragna, ger ytterligare liv åt fasaderna mot gatorna.

Bostäderna är i varierande storlekar, de flesta har balkong eller uteplats samt planlösningar med öppna samband mellan kök och vardagsrum. Andra kvaliteter är genomgående planlösningar och lägenheter som ligger över hörn som ger fina utblickar åt flera håll.

Gården ligger upphöjd en våning med underliggande garage och nås via bostädernas trapphus och via trappor eller portik från de omgärdande gatorna. På gårdsnivå är kvarteret uppbrutet i tre huvudvolymer som definierar tre inre gårdsrum. I en gemensam centralt placerad uteplats binds gårdsdelarna samman. Gårdens grönska är av trädgårdskaraktär, med planteringar och häckar som skapar småskaliga rum för samvaro och småbarnslek.

Nyréns projektering avslutad 2016. Byggnation pågår. Planerad inflyttning 2019.

Läs mer om Kvarteret Klacken och planerna för Nya Råsunda här

Läs om planeringen av Kvarteret Liraren här. 

Project Type
Fakta
Arkitekter:
Erik Hovlin, ansvarig, Minna Tammisto, handläggare, Oscar Pyk, Aaron Nyrén, Staffan Hillberg, Karim Mahdi, Erik Salander, Sara Göransson, Victoria Plate, Karin Klevemark
Landskapsarkitekter:
Mårten Setterblad, Carlotta Basoli, Kristina Dexner
Modellarbete:
Mårten Ubbe
Visualisering:
Oscar Pyk
Year
Pågående
Contact