">In english

Kärrtorps Centrum

Kärrtorp

Kärrtorpsplan rustas upp! Torget från 50-talet, utformat av Erik Glemme, får nytt liv. Den nya gestaltningen bevarar och utvecklar torgets fina karaktär och många kvaliteter. Träden, dammen och markbeläggningen utgör stommen i förslaget. Nya sittmöjligheter tillförs som skapar olika typer av mötesplatser och inbjuder till uppehåll på torget. Den nya markbeläggningen är inspirerad av den befintliga beläggingen från 50-talet som fanns i ett hörn av torget. Detta mönster med cirklar formade av gatsten flyttas ut på hela torget. Ytan mellan träden och fasaden får en genomgående slät beläggning av betongplattor som är tillgänglig och kompletteras med ledstråk för synsvaga.

De vackra träden som ramar in torgytan behålls och kompletteras med mer grönska och blommor. Mellan träden placeras olika torgmöbler som belysningsstolpar, papperskorgar och sittmöbler. Torget behåller sin öppenhet. På de platser som pekats ut som de bästa ur klimatsynpunkt lyfts några av beläggningens cirklar upp till sitthöjd. De kan användas som scen eller som sitt- och hängplatser. Busstorget och gångytorna runt den nya fastigheten vid Kärrtorpsvägen rustas samtidigt upp. Torg och busstorg är planerade att vara färdigställda till sommaren 2021.

Project Type
Fakta
Team
Bengt Isling (ansvarig landskapsarkitekt), Emma Jonasson, Hannes Kourtti, Lisa Berglind, Madelaine From Björk, Hanne Nilsson och Anna Birath.
Visualisering
Molok Hyded
Year
Pågående
Contact