">In english

Kanalvägsparken

En tillfällig park i Hammarby sjöstad

Längs med Kanalvägen från Henriksdalshamnen till Lugnetterrassen har vi ritat en tillfällig park för tidshorisonten 10-15 år, en plats för vistelse, möten, häng, odling och spontanidrott. Målet har varit att skapa ett attraktivt offentligt rum som ska vara ett komplement till de befintliga offentliga platser som finns i närområdet idag.

Read more

Tomter som inte kan bebyggas förrän trafiksituationen vid Värmdövägen har förändrats, används under tiden som en tillfällig park. I projektet drogs Kanalvägen om något och cykel- samt gångbanor förbättrades. Slänten mot Värmdövägen har kompletteringsplanterats för att förstärka de blommande växter som redan fanns på platsen.

Den tillfälliga parken har fått en generös öppen gräsmatta, något som det är brist på i området. På den centrala platsen finns stålskodda trädäck med sittplatser i flera nivåer som förutom som hängplats också kan användas för skate och cykel. Där finns pingisbord och en triangulär bollplan för spontanspel.

En tidigare parkeringsplats har minskats till förmån för odling för de boende.

I projektet har vi använt överblivet material från intilliggande projekt där det varit möjligt. 

Där Kanalvägen möter Lugnetterrassen har vi gestaltat en ny rondell intill med överblivna stenar och plattor. 

I samband med programhandlingen genomfördes ett mycket välbesökt gå-samråd tillsammans med de boende och beställaren.

Project Type
Fakta
Team
Bengt Isling, Petra Lindeqvist, Ulrika Lilliehöök, Daniel Ericsson
Year
2012, 2014