">In english

NYHETER

Nyréns gör förstudie till Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön

2013-12-10

Vi har fått det fina uppdraget att göra en förstudie till Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön. Byggnaden skall utöver att vara ett lokalt kulturhus utformas så att det kompletterar, utvecklar och stärker det övriga kulturutbudet i staden. I de övergripande mål och visioner som beslutats för anläggningen prioriteras en stark prägel av hållbarhet och innovativt tänkande-ett hus där aspekter såsom miljöfrågor, näringslivsutveckling och  energieffektivisering får plats tillsammans med innovativa miljöer som främjar integration liksom kulturell och social utveckling.

Det nya kulturhuset skall ligga vid Rymdtorgets östra entré i Bergsjön. Beställare är Higab.

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012