">In english

NYHETER

Att ta tillvara genom att omvandla

2013-11-28

Att ta tillvara genom att omvandla
I senaste numret av Bebyggelsehistorisk tidskrift (nr 65 2013, s. 97-107) lägger Urban Nilsson ut texten kring ett av sina favoritämnen – Att ta tillvara genom att omvandla- industriarvets kommersiella potential. Tidskriften finansieras med medel från Vetenskapsrådet och Riksantikvarieämbetet.

Utdrag ur texten:
En nedlagd industri är en struktur som fysiskt kan överleva genom sekler såväl i uppgång som fall. Att ta tillvara den är en kulturmiljögärning och en fråga om att hushålla med fysiska resurser – mänskligt arbete omsatt i byggnadsverk. Att ta tillvara och utveckla är också att ge de fysiska strukturer vi bevarar ett meningsfullt innehåll.

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012