">In english

NYHETER

Nyréns vann parallellt uppdrag om Kista Äng

2013-10-31

Stadsbyggnadskontoret har efter bedömning av tre förslag om utbyggnad av Kista Äng beslutat gå vidare i ett skede 2 med Nyréns Arkitektkontor med följande motivering:
”Nyrens förslag redovisar tydliga bärande idéer som bottnar i en stark analys och resulterat i en robust struktur med hög genomförbarhet och stor utvecklingspotential….”
Kista Äng är en ny stadsdel i Kista, belägen intill Kista Gård. Området kommer att innehålla 800 nya bostäder och 300 nya studentlägenheter samt en låg- och mellanstadieskola.
För ytterligare information kontakta Susanna Juhlin Glembrandt

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012