">In english

NYHETER

ARARAT - En grön filt med två uppvikta hörn

2013-08-28

Nyréns landskapsarkitekter och hållbarhetsansansvarig har i ett team tillsammans med ansvariga arkitekter från Mächs Hultén genomfört ett parallellt uppdrag för utveckling och ombyggnad av reningsverket i Hamnstaden i Lidköping. Uppgiften innefattade innovativ renings-och energiteknik, konstruktion, arkitektur och landskapsarkitektur med syfte att lösa hur det exceptionellt fina läget vid Vänerstranden bäst kan nyttjas för att reningsverket ska kunna bli ett vackert och tilltalande byggnadsverk i en ny kontext. Reningsverket ska också kunna fungera som ett pedagogiskt besöksmål i Hamnstaden och där samexistera med nya bostäder.
Vi kallade vårt förslag ARARAT och det har som bärande idé att integrera det ombyggda reningsverket i en inklädd konstruktion som liknar en grön filt med två uppvikta hörn. Den nya konstruktionen bildar ett taklandskap i en större parkanläggning ihop med en omgestaltad strandpromenad och en översvämningspark norr om denna.
Förslaget ARARAT fick mycket positiv kritik i bedömningen av det parallella uppdraget och beskrivs som ”En vacker och fascinerande gestaltningsidé som dessutom är konsekvent och fantasifullt genomförd”…. ”Förslaget är mycket väl genomfört, som inte bara löser uppgiften utan tillför många nya värden. Detta kan bli ett starkt tillskott för Hamnstaden och för Lidköping. I varje detalj är förslaget väl genomtänkt och hela kompositionen ger ett självklart intryck.”

Läs mer

Mächs Hultén

Lidköpings kommun

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012