">In english

NYHETER

Nyréns har vunnit kv Brofästet i Norra Djurgårdsstaden

2013-04-16

Nyréns arkitektkontor har vunnit det parallella uppdraget om HSB:s byggrätt inom kv Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. Uppdraget innefattar 60 lägenheter i områdets nordöstra hörn med Husarviken, Nationalstadsparken och den nya parken i öster som närmsta granne. Det finns höga ambitioner när det gäller energiförbrukning och hållbara gröna lösningar för projektet. Planarbetet börjar denna vecka.
För mer information kontakta Dag Cavallius

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012