">In english

NYHETER

Nyréns utvalda till kommande etappen Brofästet

2013-01-31

Nyréns är inbjudna av byggherren HSB bostad till parallellt uppdrag om Brofästet.

Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.

Brofästet ligger vid Husarviken mellan etapperna Norra 2 och Kolkajen. Redan på 1600-talet fanns här en bro för resenärer norr om Stockholm. I samband med utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden uppförs på samma plats en gång- och cykelbro över Husarviken.

Beslut om att anvisa mark till sju byggherrar för etappens 560 lägenheter togs i exploateringsnämnden den 27 september 2012. Förutom bostäder innehåller detaljplanen lokaler i bottenplan, två förskolor samt ett omsorgsboende med cirka 70 lägenheter. Av bostäderna är 200 hyresrätter och 360 bostadsrätter. Planerad byggstart för etappen är 2016 och preliminär inflyttning 2018.

Etappen kommer att bebyggas med flerbostadshus i en uppbruten struktur. Våningshöjden varierar mellan 2 och 9 våningar, där byggnaderna trappas ner mot Husarviken och Kungliga nationalstadsparken.

Läs mer om Brofästet
Läs mer om Norra Djurgårdsstaden

Kontakt Nyréns: Dag Cavallius

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012