">In english

NYHETER

Therese Rowland är nu certifierad Miljösamordnare

2012-12-12

Therese Rowland är nu Nyréns första certifierade miljösamordnare. Detta är en är en unik och spännande nyckelroll vid komplexa miljöprojekt och en miljösamordnare kan självständigt göra miljö- och energiutredningar för byggnader, för att sedan kunna föreslå miljöförbättrande åtgärder. Therese kommer att ingå i projekt som rör nybyggnation och ombyggnation av byggnader med ett helhetsperspektiv över energiåtgång, livscykelkostnader och miljöpåverkan. För att bedöma en byggnads miljöpåverkan används miljöklassningssystem, både svenska och internationella. Therese har nu kunskap om de miljöaspekter som ingår i dessa system med en helhetssyn på byggnaders energi, yttre och inre miljöfrågor både i det lilla och stora perspektivet.

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012