">In english

NYHETER

Sonia Andersson talare på konferensen: "Framtidens skol- och förskolelokaler" i Malmö

2012-12-03

Sonia Andersson talar den 3 december på konferensen: "Framtidens skol- och förskolelokaler" i Malmö som berör prognostisering, strategisk lokalresursförsörjning, utformning av stimulerande lärmiljöer och hur man kan utnyttja utemiljöns pedagogiska potential.

Sonia kommer att berätta om hennes erfarenhet av effektiva designdialoger och hur man kan göra rätt från början vid planering av framtidens skolmiljöer.

Mer information om konferensen här: http://www.conductive.se/framtidens-skollokaler.html#program=talare


 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012