">In english

NYHETER

Juryns motivering, Sienapriset 2012, Hornsbergs Strandpark

2012-11-23

Sienapriset 2012 går till Hornsbergs strandpark, den byggda strandparken driven till sin spets. Den är inte natur, den är inte kaj, den är sig själv – ett samtida möte mellan staden och vattnet. Ett välkommet nytillskott i en lång svit av Stockholmska strandpromenader.

Mötet mellan stad och vatten har alltid varit avgörande för hur Stockholm uppfattas. Genom en konsekvent planering och ett värnande om de offentliga rummen har ett sammanhängande pärlband av promenader och stråk av skiftande karaktär skapats, som i ett internationellt perspektiv ger en sällsynt helhet. Från de äldre kajerna, till 1940-talets naturlika strandpromenader som Norr Mälarstrand till mer nutida exempel som Vassparken på Sickla udde. Hornsbergs strandpark är en fortsättning på denna tradition.

Stråkets särmärke är den slingrande kanten. I resoluta radier möter promenaden vattnet i form av gjutna betongelement mellan vilka grova stenblock placerats. Allt annat är underordnat denna form. Budskapet och karaktären är tydlig och befriande lekfull. Från kanten skjuter fribärande träbryggor för solbad ut. En dusch och en pergola av cortén följer den slingrande kantens formspråk. Växthanteringen är konceptuellt tydlig, nyskapande och konsekvent. Tätplanterade grupper av träd med mattor av exotiska perenner kring fötterna är så långt från Mälardalsnaturens ursprunglighet man kan komma.

Mer om projektet här
Sveriges Arkitekter

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012