">In english

NYHETER

Nyréns ett av fem team som valts ut till tävlingen för kvarteren Gymnastiken och Flustret

2012-10-19

Sh bygg Fastighetsutveckling AB och Svandammen förvaltning i Uppsala AB och Uppsala kommun har valt ut fem team till projekttävling för utveckling av och nybyggnader kring Universitetets tidigare gymnastikhus "Svettis" med tennishallar och den anrika restaurangen Flustret samt dess närmaste omgivning i Uppsala.

Projekttävlingens syfte är att finna en långsiktig och attraktiv användning för kommande år vad avser Svettis och området med de två tennishallarna liksom restaurangen Flustret. Tillsammans med lämpliga nybyggnader ska dessa anläggningar bli en enhet som lockar Uppsalaborna till möten nu som förr. Ett samarbete är etablerat med Uppsala kommun om att försöka se gemensamma möjligheter att utveckla det offentliga rummet runt anläggningarna. Kommunen har gjort uppmärksammade upprustningar kring Å-rummet och har en ambition att utvidga dessa till att även omfatta de nu aktuella delarna. Avsikten är att utveckla det offentliga rummet runt Svandammen i samråd med och i takt med den utveckling som merparten av fastigheterna runt Svandammen står inför.

De fem teamen är:
•Nyréns Arkitektkontor
•Tham Videgård Arkitekter/Hosper Sweden
•White Arkitekter
•Sweco Architects
•Marge arkitekter/ Karavan landskapsarkitekter

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012