">In english

NYHETER

Nyréns ger förslag till Bro Galopp

2012-06-15

I mitten av juni sker uppstart för arkitektuppdraget för Bro Galopp, där tre arkitektkontor – Nyréns, White och Gustav Appell, har bjudits in för att ge alternativa förslag för utformningen av en huvudbyggnad samt hur befintlig miljö skall tas tillvara och utvecklas på Önsta. Arbetet har sin utgångspunkt i den placering av läktare, stallar, parkering etc som blir naturlig med parkmiljön i mitten av fastigheten och placering av tävlingsbanan så nära som möjligt till infrastruktur. Uppdraget pågår fram till slutet av september.

Foto: Stefan Olsson

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012