">In english

NYHETER

Vi vann anbud om Slakthusområdet i Stockholm

2012-03-23

2011 genomförde våra landskapsarkitekter och byggnadsantikvarier ett arbete för Stockholm stad kallat ”Slakthusområdet – analys av landskapsutformning med hänsyn till kulturhistoriska värden”.

Efter Stockholms stads anbudsutvärdering om fortsatt programarbete under våren 2012 fick vi på Nyréns Arkitektkontor förtroende att arbeta vidare med Slakthusområdet och tillsammans med Tengbom och Brunnberg & Forshed Arkitektkontor ingå i ”Studio Slakthusområdet”.

En första grov bedömning tyder på en bebyggelsepotential på ca 2.500 – 3.000 lägenheter och runt 100.000 kvm i bevarade verksamhetslokaler.

Arkitekt Dag Cavallius (uppdragsansvarig) och planeringsarkitekt Sofia Westerlund (handläggare) bildar tillsammans med arkitekt Johan Forsman och illustratör Viktor Kjellberg Nyréns arbetsgrupp.

Arbetet startade den 14 mars och kommer att pågå under en period om 15 veckor.

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012