">In english

Vallentuna Kulturhus och Bibliotek

Kulturhuset tillför något nytt i Vallentuna centrum där materialen trä, skiffer och den ljusa gråblåa färgen gör huset till en solitär byggnad.
Huset har två sidor; en urban sida mot torget och en öppen uppglasad gårdssida mot parken. Vår uppgift att gestalta både park och hus har gett oss möjligheten att låta gränsen mellan det yttre rummet och det inre bli en av projektets bärande idéer.

Läs mer

I mötet mellan torg och park är entrén placerad där huset är som tunnast. När man närmar sig huset ser man det cirkulära södervända rummet genom huset. Ett rum som ersätter det scenrum som parken tidigare hade. I den här delen finns café, dagstidningar och utställningsytor som har de längsta öppettiderna för allmänheten.

En trappa upp ligger kulturrummet med sitt stora fönster som Kristoffer Zetterstrand gestaltat konstnärligt. Detta fönster är annan bärande idé, att signalera husets offentliga rum mot torget. Det cirkulära rummet ger möjligheter till genvägar när man förflyttar sig mellan bokhyllorna i bibliotekets två publika plan. Det yttre rummet fungerar som ett stort solur där man kan avläsa tiden under dygnet. Det cirkulära motivet återkommer med varierande radier i belysning och i två delar av inredningen som är tänkta som evenemangsplatser.

De två trapporna inbjuder till en rundvandring genom huset. Trappornas räcken är laserskurna i plåt med hästar och bokstävor som hör hemma i Vallentunas barntillvända bibliotek.

Vallentuna Kulturhus och Bibliotek har tilldelats Stockholms läns hembygdsförbunds byggnadspris för bästa nybyggnad 2013

Projekttyp
Fakta
Storlek
3086 m²
Fotograf
Max Plunger
År
2012
Kontaktperson