">In english

Tierps Kyrka

invändig restaurering

Tierps kyrka är en av Sveriges största och ståtligaste medeltida sockenkyrkor. Invändigt är den nära 45 meter lång. Kyrkan är nästan helt och hållet bevarad i sitt medeltida skick. Den är uppförd i gråsten och tegel. Interiörens valv tillkom i mitten av 1400-talet. Sedan valven murats försågs interiören med en rik bemålning som tillskrivs den så kallade Tierpsskolan.

Läs mer

Invändig restaurering 2010-09-03

2009-2010 har i etapper program och projektering för invändig restaurering och ombyggnad utförts. All teknik i kyrkan förnyas. Koret utvidgas i riktning mot församlingen och görs tillgängligt för rörelsehindrade. Ett kyrktorg tillskapas längst bak i kyrkorummet. Ljud och ljusanläggning förnyas. I samband med projektet planeras fullständig rengöring av kyrkans interiörer och rika bemålning.

Projekttyp
Fakta
Tekniska konsulter
Bjerkings i Uppsala E, VVS, K
Konservator
Urban Ullenius
Projektledning
Forsen Projekt/Susanne Rosjö
År
2010
Kontaktperson