">In english

Nya Karolinska Solna

Inredning

Nya Karolinska Solna-projektet, NKS, är en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården någonsin i Stockholms län- en satsning som ska leda till mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt i vården. Projektet resulterar i helt nya byggnader åt Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, som har till uppgift att bedriva den mest avancerade sjukvården för de svårast sjuka och skadade med grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning. Nyréns Arkitektkontor har sedan november 2012 ansvaret för inredningsprojekteringen av det 330 000 kvm stora sjukhuset.
 

 

Läs mer

Ledordet i NKS-projektet är "patienten först" där patientens säkerhet, integritet och komfort sätts i centrum. Patienterna ska mötas av ett toppmodernt sjukhus där planering och utformning hela tiden utgår från vad som kommer att bli bäst för patienten. Till exempel är alla vårdrum utformade som enkelrum med egen dusch och toalett samt en säng där anhöriga kan övernatta.

Som grund för vårt arbete med inredningsprojektet ligger husarkitekterna White Tengbom Teams gestaltnings- och kulörprogram där färgsättningen hämtar sin inspiration från naturen och de olika årstidsväxlingarna. Karaktären är tidlös och inordnar sig i en skandinavisk tradition med mycket naturmaterial. I projektet ska ställda miljö-och hygienkrav uppfyllas. Det läggs stort fokus på hållbarhet, energieffektivitet och höga hygienkrav för att öka trygghet och minska smittspridning. Det nya sjukhuset utformas för att uppnå högsta klass, nivå guld, i Miljöbyggnad.

NKS-projektet kännetecknas av ett tydligt fokus på patientens säkerhet och integritet, exempelvis genom att minimera förflyttningar av patienter genom nya arbetssätt. Stort arbete läggs på att underlätta samarbete mellan vård, forskning och utbildning i utformning av lokalerna. En stor del av vårt uppdrag handlar också om att skapa ändamålsenlig miljö som underlättar läkningsprocessen och stimulerar både patienter och personal.
I november 2016 togs de första patienterna emot i de nya byggnaderna. I oktober 2017 var den andra delen färdig med inflyttning under 2018.

 

Fakta
Foto
Fredrik Sweger
Visualisering
WTT, White Tengbom Team
Beställare
NKS Bygg/Stockholms läns landsting
Totalentreprenör
Skanska
Byggtid
2010 – 2018
Storlek
Ca 330 000 kvm
Husarkitekt
WTT, White-Tengbom Team
Inredningsarkitekter
Eva Nyberg, Jenny Arensberg, Ernesto Garcia, Emma Deines, Karin Klevemark, Marie-Louise Gustafsson Bäckstrand, Kristina Jentzen, Helena von Dewall
År
Pågående
Kontaktperson