">In english

Klassiska byggnader och miljöer skapade av Nyréns

På Nyréns Arkitektkontor arbetar vi aktivt med att återknyta kontakten med dem som förvaltar och använder de byggnader och miljöer som producerats här. Med benämningen Nyréns klassiker syftar vi på de byggnader och miljöer som är särskilt intressanta ur arkitektonisk och kulturhistorisk synvinkel.Här finner vi personliga och karaktärsfulla verk där landskap, byggnad och inredning var och är oupplösligt förenade.

Vi lever i en föränderlig tid där förvaltarnas och användarnas ändrade behovständigt ställer nya krav på byggnader och miljöer. I en sådan process är vi den samarbetspartner som både tar tillvara arkitekturens karaktärsdrag och gör de anpassningar, ändringar och tillägg som krävs.

Vi vill hjälpa till

Vi vill återknyta kontakten med er som förvaltar och/eller använder en byggnad och en miljö som vi format. För oss är det angeläget att ni som förvaltare och/eller användare trivs. Tillsammans med er kan vi ta tillvara byggnadens värde, forma varsamma ombyggnader och tillfoga arkitektoniskt genomtänkta tillägg.

Nyréns klassiker: Arkitektur
Nyréns klassiker: Landskap