">In english

Nyréns har kommit långt med BIM

Illustration av vårt arbete med VHC Uppsala

På Nyréns har utvecklingen med informationsbärande 3D-modeller (BIM) gått fort under de senaste åren. Hos oss är numera alla projekterande arkitekter, ingenjörer och inredningsarkitekter, samt flera av våra landskapsarkitekter utbildade i 3D-projektering. Vår ambition är att tillämpa 3D i alla uppdrag eftersom det i sig är en kvalitetskontroll och bidrar till ett bättre slutresultat.

I 3D-projekteringen utgår vi från redan inarbetade projekteringsrutiner och arbetar kontinuerligt med förbättringar. Bland annat har vi tagit fram egna funktioner och utarbetat metoder för utnyttja informationen i modellerna på bästa sätt.

Nyréns har i dagsläget ett flertal uppdrag som projekteras i Revit, såväl små som stora och komplexa.
Exempel på sådana projekt kan ses nedan:

Artipelag – konsthall 9 000m² + landskap
Kvarnholmen, bostäder 8 000 m² 
Port 73, etapp 3 – handel 13 000 m² + landskap
Tobaksmonopolet bostäder 15 000 m²
VHC laboratorier, kontor, utbildning, djursjukhus, 50 000m² + landskap

Arrheniuslaboratoriet – laboratorier, kontor 16 000 m²
Biomedicum – inredning
Dalens sjukhus – 3D-modell på befintlig fastighet
Duggregnet – bostäder 12 000 m² + landskap
Framnäs – förskola 700 m²
Grimman 2 – 3D-modell på befintlig fastighet 8 000 m²
Grimman 3 – 3D-modell på befintlig fastighet 17 000 m²
Handens sjukhus – 3D-modell på befintlig fastighet
Hotell J – hotell, tillbyggnad m²
Jakobsbergs sjukhus – 3D-modell på befintlig fastighet 25 000 m²
Kv Lugnet – detaljplan 5 000 m²
Kv Påsen – bostäder inför plansamråd 15 000 m²
Löwenströmska sjukhuset – 3D-modell på befintlig fastighet 15 000 m²
Marcusplatsen – ny park + paviljong
Nacka sjukhus – 3D-modell på befintlig fastighet
Rosenlunds sjukhus, byggnad 02, 04, 09 – 3D-modell på befintlig fastighet + programhandlingar för ombyggnad
Sabbatsbergs sjukhus byggnad 01, 06, 07, 08, 09, 26 – 3D-modell på befintlig fastighet 5 000 m²
Serafens vårdcentral – 3D-modell på befintlig fastighet 9 000 m²
Sickla Hus 422 – kontor 20 000 m²
Sickla Hus 423 – kontor 9 000m²
Sickla Hus 502, D-huset – kontor, m²
Signalbiblioteket – inredning m²
Sollentuna sjukhus – 3D-modell på befintlig fastighet 35 000 m²
SLU – inredning 50 000 m²
Växthuset Botan – växthus, förstudie 2000 m²